Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13962
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Vương Thịnh-
dc.date.accessioned2015-05-29T07:33:57Z-
dc.date.available2015-05-29T07:33:57Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13962-
dc.description.abstractKhái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL; Các thành phần cơ bản trong MS SQL Server; Ngôn ngữ T-SQL và các đối tượng CSDL; Các tác vụ quản trị hệ thốngvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Hàng hải. Khoa Công nghệ thông tinvi
dc.subjectCơ sở dữ liệu -- Quản trịvi
dc.titleBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệuvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Công Nghệ TT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bai-giang-He-quan-tri-co-so-du-lieu.pdf3,46 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.