Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Sơnvi
dc.date.accessioned2011-09-14T04:42:01Z-
dc.date.available2011-09-14T04:42:01Z-
dc.date.issued2010vi
dc.identifier.issn0868-2828vi
dc.identifier.urihttp://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11614-
dc.language.isovivi
dc.relation.ispartofseriesQuản lý nhà nước, số 175; tr. 50-52,62vi
dc.subjectQuản lý nhà nướcvi
dc.titleĐa dạng hoá loại và hình thức hoá đơn tiền đề cho việc áp dụng công nghệ trong quản lý hoá đơnvi
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S1752010050.pdf122,91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.